Skillinge 2:1

Skillinge 2:1


Ängelholms kommun


Lokaler nära till E4:an och E6:an anpassade efter era behov.


Har Ni en idé och viljan att starta ett företag eller Ni kanske redan är en välkänd aktör på markanden? I vilket fall så har vi lokalen till er verksamhet. Vi på Tofta fastighetsförvaltning har nyligen förvärvat en obebyggd fastighet i Ängelholms kommun som skulle passa till de flesta verksamheterna. Fastigheten är nära belägen båda de större motorvägarna i nordvästra skåne och kommer ha ett väldigt bra exponeringsläge.


Är Ni intresserade att få vara med från början och kunna bestämma hur er lokal ska vara utformad, skicka in en intresseanmälan till oss.

Verkstads -och industrilokaler

Vi vill kunna erbjuda företag verkstadslokaler som är anpassade för er verksamhet, varesig ni är nystartade eller väletablerade på marknaden. Vi kan erbjuda er lokaler från 90kvm och uppåt beroende på vad som passar er verksamhet.

Lager -och
E-handelslokaler

Lager och E-handelsverksamheter har under de senaste åren växit väldigt snabbt. En av de viktigaste faktorerna för att lyckas med en sådan verksamhet är verksamhetens placering, Skillinge 2:1 är väldigt bra lokaliserad med bara 5 min till E6:an samt 10 min till E4:an. Lokalerna kommer även ha en väldigt generös takhöjd och därav ha en väldigt bra volym, så ni ska kunna få ihop en bra ekonomisk-kalkyl per pall plats.

Butiks -och visningslokaler

Butiks -och visningslokaler som daglivaruhandel eller sällansköpsvaruhandel gynnas till stor del av att ligga så att potentiella kunder dagligen kan se lokalen. Fastigheten är belägen bredvid Klippanvägen och Örkelljungavägen som är två väldigt pendlingstäta vägar var vid på bara Klippanvägen det passerar 9000 fordon dagligen.

Tillhörande kontor

Alla företag har olika behov varav vissa behöver tillhörande kontor och personalutrymmen för att kunna bedriva sin verksamhet. Ni har därför möjligheten att tillsammans med oss planera ert kontor.

Daniel Erlandsson

Fastighetsförvaltare

Daniel Erlandsson

© 2020 Tofta fastighetsförvaltning i Ängelholm AB | Brandsvigsgatan 9, 262 73 Ängelholm | +46 707 - 10 13 43