Hållbarhet

HållbarhetEn naturlig del av Tofta fastighetsförvaltning

Hållbarhet

Har och kommer alltid vara en naturlig del av Tofta fastighetsförvaltnings verksamhet. Genom att Tofta fastighetsförvaltning tar sin utgångspunkt i visionen, affärsidén och  den strategi som utvecklats blir det möjligt att vara den långsiktiga partner som vi strävar efter att vara, för att kunna möta marknadens nuvarande samt framtida behov och möjligheter. Begreppet hållbarhet delas vanligtvis upp i tre kategorier; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhet tofta

Ekologisk hållbarhet

Innebär att värna och minska vår påverkan på miljön.


För Tofta fastighetsförvaltning ska kunna klara av detta finns det med i tanken hela tiden under projekteringen av ny-, till- och ombyggnationer, för att på så sätt skapa en förvaltning som använder vatten och energi på ett effektivt sätt genom hållbara lösningar.


Social hållbarhet

Handlar om att medverka i att utveckla ett samhälle som tillgodoser såväl samhällets som individens nuvarande och framtida behov.


I praktiken innebär detta att Tofta fastighetsförvaltning ska vara en medverkande part i det område vi är verksamma, för att hjälpa till att utveckla ett bättre samhälle. För att uppnå det ska Tofta fastighetsförvaltning hålla sig uppdaterade om de behov intressenterna har i verksamhetsområdets.


Ekonomisk hållbarhet

Handlar om att skapar en trygg och långsiktig tillväxt som gör det möjligt att förädla och utveckla fastighetsbeståndet. Samtidigt som vi vill minska påverkan på den ekologiska och sociala hållbarheten.


Tofta fastighetsförvaltning ser att en långsiktig ekonomisk tillväxt kan uppnås genom att använda sig av smarta och hållbara energi- och vattenlösningar. Kopplat till en effektiv förvaltning samtidigt samhällets tillgodoses genom utveckling av attraktiva och behovsenliga projekt.

© 2020 Tofta fastighetsförvaltning i Ängelholm AB | Brandsvigsgatan 9, 262 73 Ängelholm |  0708 - 94 96 92

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera