Vision, Affärsidé & Strategi

V.A.S.Framåttänkande och långsiktiga

Vision, Affärsidé och Strategi

Tofta fastighetsförvaltning ska genom sin vision och affärsidé arbeta för att skapa en långsiktig tillväxt, genom utformade hållbara strategi som visar vägen för hur verksamheten ska agera gentemot kunderna och marknaden. Tofta fastighetsförvaltning kan på så sätt tillgodose marknadens och samhällets nuvarande och framtida behov genom att förvärva, förädla samt utveckla attraktiva och behovsenliga projekt.

Vision

Tofta fastighetsförvaltning ska sträva efter att utvecklas till att bli den naturliga partnern i nordvästra Skåne vid valet av att hyra kommersiella lokaler.


Affärsidé

Tofta fastighetsförvaltnings affärsidé är att vara den långsiktiga partnern som hjälper verksamheter och människor att etableras samt utvecklas, i nordvästra Skåne.


Strategi

För att Tofta fastighetsförvaltning ska kunna bli den långsiktiga partnern som hjälper verksamheter och människor att etableras samt utvecklas, ska Tofta fastighetsförvaltning äga, förvalta samt utveckla kommersiella fastigheter i nordvästra Skåne efter tre ledord:


Kundfokus

Tofta fastighetsförvaltnings kundfokus ska genomsyra hela verksamheten, detta uppnås genom att sträva efter långsiktiga relationer med kunderna. Tofta fastighetsförvaltning ska även genom stort personligt engagemang och korta interna led tillhandahålla kunnig och snabb service samt förvaltning.


Lokal närvaro

Tofta fastighetsförvaltning ska genom lokalnärvaro alltid finnas tillgängliga för kunden samt övervaka marknaden för att förvärva och utveckla attraktiva och hållbara projekt i nordvästra Skåne.


Flexibilitet

Tofta fastighetsförvaltning ska tillhandahålla flexibla fastigheter med anpassningsbara och generella lokalytor för allas behov, oavsett om den är för den enskilda firman eller industrin.

Hyra lokal ängelholm

© 2020 Tofta fastighetsförvaltning i Ängelholm AB | Brandsvigsgatan 9, 262 73 Ängelholm | +46 707 - 10 13 43